Zwierzęta

Czy krowy mają 4 żołądki?

Czy krowy mają 4 żołądki?

Królestwo zwierząt to fascynujący świat, nie tylko ze względu na różnorodność gatunków występujących na naszej planecie, ale także dlatego, że każda grupa wyspecjalizowała się w niesamowity sposób, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby dostępne w przestrzeni, którą zamieszkuje. W tym sensie mamy do czynienia z krowami, kręgowcami należącymi do klasy ssaków, rzędu parzystokopytnych i rodziny bydlęcych. Należą one również do podrzędu określanego jako przeżuwacze ze względu na ich szczególną złożoność w przetwarzaniu pokarmu, co doprowadziło do przekonania, że zwierzęta te mają kilka żołądków.

Co to jest przeżuwacz?

Przeżuwacze to zwierzęta wyłącznie roślinożerne, żywiące się łodygami, trawami i materiałami zielnymi, posiadające złożony układ trawienny, który przekształca pokarm w prostsze związki i umożliwia wykorzystanie składników chemicznych pokarmu, dzięki czemu mogą się odżywiać. Rośliny, którymi żywią się przeżuwacze, mają wysoką zawartość celulozy, która może być wykorzystana tylko dzięki budowie anatomicznej układu pokarmowego tych zwierząt, w którym znajdują się również wyspecjalizowane mikroorganizmy biorące udział w tym procesie.

Zwierzęta te mieszają pokarm ze śliną, lekko go przeżuwają i wprowadzają do przełyku, skąd trafia do żołądka. Jednak w tym procesie większe cząstki są zwracane z powrotem do jamy ustnej, gdzie są ponownie żute i połykane.

Czy krowy mają 4 żołądki?

Popularne stało się powiedzenie, że krowy mają 4 żołądki, ale nie jest to do końca prawda. Krowy mają tylko jeden żołądek, podzielony na cztery struktury. W każdej z nich odbywa się jeden etap procesu trawienia. Dzięki temu systemowi trawiennemu są one fizjologicznie i anatomicznie zdolne do optymalnego przetwarzania, trawienia i wchłaniania składników odżywczych, co zapewnia zwierzętom odpowiednie żywienie.

Jednak nie tylko żołądek krowy jest podzielony na różne części, ale jest to powszechne zjawisko u przeżuwaczy. Zwierzęta te mają złożoną strukturę trawienną, która jest podzielona na kilka części, a w przypadku krów – na cztery.

Układ trawienny krów

Krowy mogą zjeść średnio 70 kg trawy dziennie, w ciągu 8 godzin, co stanowi dużą masę, która w połączeniu z trudnościami w przetwarzaniu i przyswajaniu tego rodzaju pożywienia oznacza, że zwierzęta te wymagają szczególnego systemu anatomicznego i fizjologicznego do przeprowadzenia procesu trawienia.

Wybierz się również na zwiedzanie Dąbrowy, gdzie możesz znaleźć piękne miejsca na łonie natury i poznać wiele ciekawych gatunków zwierząt. Sprawdź szczegóły na https://www.dabrowainfo.pl.

Układ pokarmowy krowy składa się z:

Usta: miejsce, w którym znajduje się język i zęby. Język składa się z różnych brodawek, które nadają mu szorstką fakturę, jest długi, ponieważ pełni funkcję chwytną, dzięki czemu toczy go w trawie i za pomocą dolnych zębów siecznych wykonuje cięcie trawy. Procedurę tę powtarza się kilkakrotnie, aż do uzyskania masy około 100 g, którą miesza się ze śliną, tworząc bolus, który następnie się połyka. Ślina krów powstaje w dużych ilościach i jest produkowana przez różne gruczoły, wydzielające różne substancje ułatwiające zwilżanie trawy i jej żucie, a także regulujące pH bolusa podczas procesu trawienia.

Przełyk: bolus, który jest już lekko przeżutą mieszaniną zmieszaną ze śliną, przechodzi przez gardło do przełyku, skąd jest transportowany do żołądka.

Żołądek: struktura przypominająca worek, która zaczyna się na końcu przełyku, a kończy na dwunastnicy. Składa się z kilku części i jest szczególnie zasiedlona przez różne wyspecjalizowane mikroorganizmy, które są niezbędne w procesie trawienia u krów.